Alde Feanen

Sloep huren Friesland - Maril 6.25De Alde Feanen is een Nationaal Park met een zeer afwisselend landschap dat grotendeels vrij bevaarbaar is. Het bijna 4000 ha grote laagveenmoeras bestaat onder andere uit eren, veenplassen, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen.

De grote veenplassen, De Grutte Krite en De Saiterpetten zijn zeer geschikt om met een zeilboot te verkennen. De kleinere sloten zijn, door de beperkte diepgang en begroeiing van de oevers meer geschikt voor de kleinere boten.

De omgeving van de Alde Feanen is zeker een bezoekje waard en er is genoeg te zien met de meer dan 450 soorten planten en ruim 100 soorten vogels die er broeden.

Ontdek de Alde Feanen

De Alde Feanen is zeer geschikt om te ontdekken vanaf het water. Maar natuurlijk kan er ook uitstekend gewandeld en gefietst worden.

alde feanen kaartje