Voorwaarden

Bij het huren van een boot bent u verplicht een eenmalige machtiging te tekenen met een maximum van €250,-. De machtiging wordt in werking gesteld als u schade heeft toegebracht aan het gehuurde vaartuig of aan derden en bij eventuele vermissing van inventaris. De machtiging komt te vervallen als u het gehuurde vaartuig op tijd, schoon en zonder schade op de overeengekomen plaats heeft overgedragen aan de verhuurder. Bij annulering van het vaartuig is men de volledige huursom verschuldigd (en regen is geen reden tot annuleren).

Verder gelden de volgende huurvoorwaarden:

  • Voor inlevering dienen de vaartuigen van binnen en buiten schoongemaakt en uitgehoosd te zijn.
  • Vaartuigen worden alleen geleverd na ondertekening van een inventarisatielijst.
  • Tijdens de verhuurtermijn dient de huurder regelmatig sluiting van staand en lopend want te controleren.
  • Mankementen die binnen 4 uur gerepareerd of vervangen kunnen worden geven geen recht op restitutie.
  • LET OP! SLECHT WEER IS GEEN REDEN TOT ANNULEREN.

Huurtermijnen

Voor het huren van de boten kunt u uw keuze maken uit de volgende huurtermijnen:

  • Halve dag: 09.00 – 13.00 uur of 13.00 – 17.00 uur
  • Hele dag: 09.00 – 17.00 uur
  • Weekend: zaterdag 09.00 uur – zondag 17.00 uur
  • Midweek: maandag 15.00 uur – donderdag 17.00 uur
  • Week: kan elke dag van de week beginnen

De prijzen voor het verhuur van de vaartuigen zijn gebaseerd op het seizoen. Onder het hoogseizoen wordt verstaan juli tot en met augustus, de meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren.